Bratwurst

Bratwurst

Elk - Bratwurst w/Wild Rice - Hickory Smoked

Elk - Bratwurst w/Wild Rice - Hickory Smoked

Price $9.65

Hickory Smoked Duck Sausage with Cilantro

Hickory Smoked Duck Sausage with Cilantro

Price $11.55

Smoked Mountain Man Sausage - Elk, Venison, Wild Boar, Antelope and Bison

Smoked Mountain Man Sausage - Elk, Venison, Wild Boar, Antelope and Bison

Price $12.95